SPES Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. więcej

Zapraszamy naszych pacjentów chorych na cukrzyce na spotkanie 1 marca 2017 r. na godz. 17 00 do SP ZOZ Mysłakowice pok nr 9  pierwsze piętro.

Temat spotkania

 1. Nowości medyczne w leczeniu choroby
 2. Dieta cukrzycowa
 3. Sprawy różne
 4. Festyn zdrowotny 1 kwietnia w SP ZOZ Mysłakowice

Elżbieta Zakrzewska

SP ZOZ Mysłakowice, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze zaprasza na zajęcia- kurs  z samoobrony połączone z udzielaniem pierwszej pomocy.
Pierwsze zajęcia odbędą się 1 marca 2017 r o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Daszyńskiego 29 w Mysłakowicach.
Kolejne  odbywać się będą od 15 marca  w środy  od godz 12.00 do 14.00.
Zainteresowane panie proszone są o zabranie ze sobą : miękkiego obuwia, stroju sportowego, ręcznika i  napoju.

Elżbieta Zakrzewska

więcej

Szanowne Koleżanki i Koledzy , jeżeli nie zdecydowaliście o przekazaniu 1 procenta z waszych rozliczeń podatkowych za 2016 r  to przeczytajcie :
Klub Rotary Jelenia Góra – Cieplice  działa dopiero od 4 lat , ale  już znacząco jest rozpoznawalny w  naszym regionie jako prężnie działające Stowarzyszenie pozarządowe .
W roku  2015 pozyskaliśmy  statut organizacji pożytku publicznego i po raz pierwszy mogliśmy wzbogacić formę pozyskiwania środków na realizację celów statutowych o wpłaty z 1 % .
Z pozyskanej kwoty – z której , jak na pierwszy rok byliśmy bardzo zadowoleni  udało nam się już :

 • Wymienić podłogę i wyremontować salę terapeutyczną w Gminnej Szkole integracyjnej w Łomnicy ,
 • Wspomóc  rehabilitację    młodego człowieka zmagającego się ze stwardnieniem rozsianym .

Niezależnie od wpływów z 1 %  z własnych składek lub pozyskanych darowizn od sponsorów  zrealizowaliśmy tylko w ubiegłym roku liczne projekty, jak :

 • Udział w projekcie pomocy dla ukraińskich dzieci, ofiar wojny.
 • Wsparcie  sanatorium gruźliczego  dla dzieci z bardzo ubogich rodzin i sierot w Czerkasach – Ukraina przez realizację marzenia dzieci i zakup dużego telewizora
 • Przekazanie kilkuset książek polskich dla Uniwersytetu w Czerkasach – Wydziału Polonistyki – dla studentów uczących się języka polskiego 
 • Ufundowanie paczek mikołajowych dla 70 dzieci  autystycznych i problemami psychiatrycznymi będących pod opieką szpitala specjalistycznego w Cieplicach
 • Przekazanie 9 zestawów komputerowych celem zorganizowania pracowni komputerowej w szkole w Kowarach , która dysponowała tylko mocno już przestarzałym i w dużej mierze niesprawnym sprzętem
 • Zorganizowanie   badania  przesiewowego  w kierunku wad postawy – skolioz i płaskostopia  dla 130  dzieci szkoły podstawowej w Cieplicach przez lekarzy specjalistów
 • przekazaliśmy  wiele darów dla Domu Samotnej Matki z  Dziećmi w Pobiednej , odpowiadając w te sposób na  apel ośrodka

Wskazane projekty dotyczą naszej  działalności w skali jedynie jednego roku – nie  wracamy  już do tematów zrealizowanych wcześniej .
Przy naszym Klubie działa także Interact .
Potrzeby osób będących w bardzo trudnej sytuacji w naszym regionie są olbrzymie – oczywiście nie możemy pomóc wszystkim , ale już jeden uśmiech obdarowanego wystarczy , aby mieć siłę do dalszego działania .

Pomóżcie nam pomagać słabszym
Zwracamy się do Państwa o przekazanie 1 % z podatku na konto :

Klub Rotary Jelenia Góra-Cieplice
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 28
 
Wystarczy w rozliczeniu swojego podatku wpisać  KRS 0000429809
Podaję także  numer  konta  72 1910 1048 2785 7456 6341 0005

Dziękujemy serdecznie

sd

Nie ma takich słów, które mogłaby by Was w takiej chwili pocieszyć, dlatego powiem jedynie, że łączę się w tym ogromnym smutku razem z Wami. Proszę
przyjąć szczere wyrazy współczucia.

Elżbieta Zakrzewska