W 1997 roku nasz kraj nawiedziła jedna z najbardziej tragicznych w skutkach powodzi. Objęła przede wszystkim dorzecze Odry. W jej wyniku śmierć poniosło ponad 50 osób. Poszkodowanych zostało ponad 200 tys. ludzi. Szkody wyniosły ok. 30 miliardów zł po cenach z 2017 roku, a powódź nazywano „stuletnią” lub „tysiącletnią”. W przeciwdziałaniu jej skutkom uczestniczyło wiele służb, inspekcji i straży, zwykli obywatele oraz organizacje takie jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.  
Niebawem minie 20 lat, od kiedy miała miejsce ta katastrofa, dlatego Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy przy Związku Gmin Karkonoskich zorganizowały seminarium na temat „Udział ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w działaniach ratowniczych w trakcie powodzi w 1997 roku”. Wydarzenie miało miejsce w schronisku PTTK „Na Przełęczy Okraj” w dniach 11-12.05.2017 roku. Patronat honorowy nad seminarium objęła Anna Konieczyńska – Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego.
W wydarzeniu uczestniczyli, poza ratownikami górskimi, naukowcy, przewodnicy sudeccy, członkowie PTTK, pracownicy Związku Gmin Karkonoskich i innych instytucji, przedstawiciele władz samorządowych i mediów oraz mieszkańcy regionu.
Mirosław Górecki (Wiceprezes GOPR, Prezes Grupy Karkonoskiej GOPR) podziękował najemcom schroniska za gościnę, przywitał uczestników i przedstawił gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Anna Konieczyńska (Starosta Jeleniogórski), Witold Szczudłowski (Dyrektor ZGK), Krzysztof Tęcza (Prezes Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”), Andrzej Mateusiak (Wiceprezes O/PTTK „Sudety Zachodnie”), Jacek Dębicki (Naczelnik GOPR), Elżbieta Zakrzewska (Dyrektor SP ZOZ Mysłakowice), Marceli Krajniak (Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego miasta Jelenia Góra), Andrzej Marczak (Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatu Jeleniogórskiego,    Prezes Komisji Rewizyjnej GOPR), Mariusz Rzepecki (Naczelnik Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR), Sławomir Czubak (Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR).
Podczas pierwszej sesji przedstawiłem rys historyczny powodzi na terenie Dolnego Śląska. Dyskutowaliśmy o Mysłakowicach 20 lat po powodzi, udziale ratowników GOPR w działaniach ratowniczych w trakcie powodzi w 1997 roku i ich współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Głos w dyskusji zabrali m.in. Mariusz Zaród (Naczelnik Grupy Podhalańskiej, który w 1997 roku pełnił funkcję Szefa Wyszkolenia GOPR), pilot Mieczysław Przybylski i Elżbieta Zakrzewska (Wójt gminy Mysłakowice w 1997 roku).
Na drugiej sesji Andrzej Szpak z TVP Wrocław ukazał powódź 1997 w oku swojej kamery. Polskie Radio Wrocław jako źródło informacji dla zagrożonych powodzią przedstawił Piotr Słowiński. Swoje wspomnienia przedstawili także ratownicy GOPR, którzy brali udział w działaniach: Piotr Snopczyński, Jan Brzeziński, Grzegorz Tarczewski i Marian Sajnog. Ostatni z wymienionych poprowadził także panel dyskusyjny i podsumował seminarium.
Wydarzenie umożliwiło spotkanie się, wymianę doświadczeń i anegdot.  Efektem seminarium będzie kolejny tom Zeszytów Historycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy.

IMG 0126 IMG 5177

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Piepiora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach ZAPRASZA PACJENTÓW urodzonych w latach: 1962, 1967, 1972, 1977, 1982 NA NIEODPŁATNE BADANIA  związane z realizacją programu PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Badania wykonywane  są dla pacjentów zdeklarowanych w SP ZOZ Mysłakowice.
W zakres badania wchodzi: pobranie krwi w celu określenia cholesterolu całkowitego, Cholesterolu HDL, Cholesterolu LDL, Trójglicerydów, Glukozy( na czczo), pomiar ciśnienia tętniczego /2-3 krotnie/oraz wykonanie badań fizykalnych: pomiar wzrostu, wagi ciała, obwodu ramienia i w pasie.
Wspólnie z pielęgniarką  zostanie wypełniona ankieta oraz ustalony termin wizyty u lekarza pierwszego kontaktu.
Badania wykonywane są w każdy czwartek od godz.8.00 -13.00 u lekarza – dr.T.Osowskiej -Szarek


UWAGA!!!
WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZGŁOSZĄ SIĘ NA BADANIA PROFILAKTYCZNE BIORĄ UDZIAŁ W LOSOWANIU ATRAKCYJNYCH  NAGRÓD w dniu 6 grudnia 2017r.

Do wylosowania: termometry elektroniczne, ciśnieniomierze, glukometry i wiele innych nagród.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SP ZOZ MYSŁAKOWICE ul. Wojska Polskiego 2a, 58-533 Mysłakowice numer telefonu do rejestracji – 75 64 708 30 lub 31


Elżbieta Zakrzewska
Dyrektor SP ZOZ Mysłakowice

Z okazji– Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w imieniu swoim życzę, aby wykonując ten wyjątkowy, szlachetny zawód spełniały się Wasze zamierzenia zawodowe, aby realizacja zawodowych obowiązków łączyła się z satysfakcją zarówno materialną, jak też wyrażającą się w serdeczności ze strony pacjentów i ich rodzin oraz w uznaniu społecznym.


Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności
Elżbieta Zakrzewska
Dyrektor SP ZOZ Mysłakowice

SPES Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. więcej

Zapraszamy naszych pacjentów chorych na cukrzyce na spotkanie 1 marca 2017 r. na godz. 17 00 do SP ZOZ Mysłakowice pok nr 9  pierwsze piętro.

Temat spotkania

 1. Nowości medyczne w leczeniu choroby
 2. Dieta cukrzycowa
 3. Sprawy różne
 4. Festyn zdrowotny 1 kwietnia w SP ZOZ Mysłakowice

Elżbieta Zakrzewska

SP ZOZ Mysłakowice, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze zaprasza na zajęcia- kurs  z samoobrony połączone z udzielaniem pierwszej pomocy.
Pierwsze zajęcia odbędą się 1 marca 2017 r o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Daszyńskiego 29 w Mysłakowicach.
Kolejne  odbywać się będą od 15 marca  w środy  od godz 12.00 do 14.00.
Zainteresowane panie proszone są o zabranie ze sobą : miękkiego obuwia, stroju sportowego, ręcznika i  napoju.

Elżbieta Zakrzewska

więcej

Szanowne Koleżanki i Koledzy , jeżeli nie zdecydowaliście o przekazaniu 1 procenta z waszych rozliczeń podatkowych za 2016 r  to przeczytajcie :
Klub Rotary Jelenia Góra – Cieplice  działa dopiero od 4 lat , ale  już znacząco jest rozpoznawalny w  naszym regionie jako prężnie działające Stowarzyszenie pozarządowe .
W roku  2015 pozyskaliśmy  statut organizacji pożytku publicznego i po raz pierwszy mogliśmy wzbogacić formę pozyskiwania środków na realizację celów statutowych o wpłaty z 1 % .
Z pozyskanej kwoty – z której , jak na pierwszy rok byliśmy bardzo zadowoleni  udało nam się już :

 • Wymienić podłogę i wyremontować salę terapeutyczną w Gminnej Szkole integracyjnej w Łomnicy ,
 • Wspomóc  rehabilitację    młodego człowieka zmagającego się ze stwardnieniem rozsianym .

Niezależnie od wpływów z 1 %  z własnych składek lub pozyskanych darowizn od sponsorów  zrealizowaliśmy tylko w ubiegłym roku liczne projekty, jak :

 • Udział w projekcie pomocy dla ukraińskich dzieci, ofiar wojny.
 • Wsparcie  sanatorium gruźliczego  dla dzieci z bardzo ubogich rodzin i sierot w Czerkasach – Ukraina przez realizację marzenia dzieci i zakup dużego telewizora
 • Przekazanie kilkuset książek polskich dla Uniwersytetu w Czerkasach – Wydziału Polonistyki – dla studentów uczących się języka polskiego 
 • Ufundowanie paczek mikołajowych dla 70 dzieci  autystycznych i problemami psychiatrycznymi będących pod opieką szpitala specjalistycznego w Cieplicach
 • Przekazanie 9 zestawów komputerowych celem zorganizowania pracowni komputerowej w szkole w Kowarach , która dysponowała tylko mocno już przestarzałym i w dużej mierze niesprawnym sprzętem
 • Zorganizowanie   badania  przesiewowego  w kierunku wad postawy – skolioz i płaskostopia  dla 130  dzieci szkoły podstawowej w Cieplicach przez lekarzy specjalistów
 • przekazaliśmy  wiele darów dla Domu Samotnej Matki z  Dziećmi w Pobiednej , odpowiadając w te sposób na  apel ośrodka

Wskazane projekty dotyczą naszej  działalności w skali jedynie jednego roku – nie  wracamy  już do tematów zrealizowanych wcześniej .
Przy naszym Klubie działa także Interact .
Potrzeby osób będących w bardzo trudnej sytuacji w naszym regionie są olbrzymie – oczywiście nie możemy pomóc wszystkim , ale już jeden uśmiech obdarowanego wystarczy , aby mieć siłę do dalszego działania .

Pomóżcie nam pomagać słabszym
Zwracamy się do Państwa o przekazanie 1 % z podatku na konto :

Klub Rotary Jelenia Góra-Cieplice
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 28
 
Wystarczy w rozliczeniu swojego podatku wpisać  KRS 0000429809
Podaję także  numer  konta  72 1910 1048 2785 7456 6341 0005

Dziękujemy serdecznie