1

 

Polski sektor bankowy wobec społecznych
i gospodarczych wyzwań kolejnej dekady


2

 

Wykład Krzysztofa Pietraszkiewicza   Prezesa Związku Banków Polskich  to  duchowa uczta dla ekonomistów. Komunikatywność, ogromna wiedza a przede wszystkim doświadczenie /praktyka/ sprawiły , że  słuchało się  Prezesa z wypiekami na policzkach. Ogromne zainteresowanie tą tematyką zostało  potwierdzone  dużą ilością słuchaczy  oraz licznymi pytaniami do wykładowcy.


3


4


5


6

 

Elżbieta Zakrzewska7