Interact wyjeżdża do Izraela


1

 

         Dzisiaj 14 osób w ramach współpracy Klubów Rotary wyjeżdża do Izraela, wśród nich 6 młodych osób z Kowar.


2

 

Elżbieta Zakrzewska