Zaproszenie

Zapraszamy naszych pacjentów chorych na cukrzyce na spotkanie 1 marca 2017 r. na godz. 17 00 do SP ZOZ Mysłakowice pok nr 9  pierwsze piętro.

Temat spotkania

  1. Nowości medyczne w leczeniu choroby
  2. Dieta cukrzycowa
  3. Sprawy różne
  4. Festyn zdrowotny 1 kwietnia w SP ZOZ Mysłakowice

Elżbieta Zakrzewska