Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach informuje , że wykonuje badania takie jak:

 • Badanie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych
 • Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony fizycznej
 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Badanie lekarskie do pozwolenia na broń    
 • Badanie psychologiczne do pozwolenia na broń
 • Badanie psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Badanie psychiatryczne/psychologiczne  osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Badanie lekarskie na podstawie art.34 ust.1 oraz art.117 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami
 • Konsultacja psychiatryczna do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia  lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • Badanie lekarskie na podstawie art.34 ust.1 oraz art.117 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami

Najbliższe badania 23 listopada 2017 r. Lekarz medycyny pracy przyjmuje od godziny 17.30 .
Kolejne  terminy do uzgodnienia telefonicznego  pod numerem telefonu  756470830 tel/faks 756470831 lub 600334611
Lekarz medycyny pracy , psycholog, psychiatra  , okulista przyjmuje po telefonicznym uzgodnieniu z  rejestracją we wtorki, czwartki w godzinach popołudniowych