Unia Pracy

Unia Pracy w sprawie Hauptmana


Jelenia Góra dnia 27-11-2017 r

Szanowny Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jeleniej Górze
Konrad Sikora

Rada Powiatowa Unii Pracy miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego  funkcjonuje na naszym terenie od ponad 20 lat a w Polsce 25 lat .
Z przyjemnością uczestniczymy w  lokalnych przedsięwzięciach kulturowych, sportowych ale  również politycznych i patriotycznych. Występujemy głównie w obronie miejsc pracy  ale również niesprawiedliwości społecznej , nierównemu traktowaniu obywateli …
Z obawy o przyszłość  Muzeum Miejskiego Gerharta Hauptmanna pragniemy zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego na następujące fakty:
Łączenie na „ siłę „ dwóch różnych programowo  instytucji kultury uważamy za niecelowe .
Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna mieszczące się w dawnej rezydencji jedynego Noblisty z Karkonoszy funkcjonuje od początku swego istnienia jako muzeum i swoiste międzynarodowe centrum dialogu kulturowego. Dzięki interesującej (budowanej z mozołem, przy współpracy ze stroną niemiecką) wystawie stałej, ciekawych wystawach czasowych, a także licznych przedsięwzięciach kulturalnych o bardzo zróżnicowanym charakterze muzeum stało się nie tylko perłą na mapie kulturalnej regionu ale wizytówką miasta Jeleniej Góry i Dolnego Śląska. Zbiory muzealne były intensywnie powiększane dzięki budowanemu przez lata zaufaniu do członków rodziny Hauptmanna w wypracowywaniu dobrej reputacji skutkującej hojnością darczyńców, sponsorów. Atrakcyjna oferta kierowana do mieszkańców i  turystów spotykała się nie tylko z zainteresowaniem ale skutkowała wyróżnieniami i nagrodami. Muzeum jest do dziś jedyną jeleniogórską instytucją kultury, która otrzymała „Klucz Sukcesu”. Dyrektor muzeum  w uznaniu za aktywną działalność muzeum była wyróżniona m.in. prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska i odznaczeniem  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego „Zasłużony dla Kultury Dolnego Śląska”.
Bogata oferta muzeum była widziana poza granicami miasta, regionu ,
Polski- dzięki licznym wystawom wędrującym i projektom realizowanym poza siedzibą. Muzeum było jedyną jeleniogórską instytucją obecną w programie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Prosimy o wszechstronna konsultację , o to aby pomysł łączenia muzeum, był też przedstawiany na posiedzeniu  Rady Muzeum, aby to ten organ wyraził swoje stanowisko w sprawie  .

Pomysł łączenia muzeum, naszym zdaniem  powinien być głęboko przemyślny  aby nie wpłynął negatywnie na  samo muzeum jak i rozwój okolicy . Prosimy o dokonanie wnikliwej analizy sytuacji . Naszym zdaniem obecny status Muzeum jest satysfakcjonujący.

Załącznik

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Krajowej Unii Pracy
Przewodnicząca Rady Powiatu Jeleniogórskiego
Unii Pracy
Elżbieta Zakrzewska