Paź
11
2011

Podziękowanie

Dziękuję Mieszkańcom Miast i Gmin Okręgu Jeleniogórsko-Legnickiego za udział w wyborach parlamentarnych.
Dziękuję przede wszystkim moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli, które przywiodły Was do urn wyborczych i skłoniły do oddania głosu właśnie na mnie.
Dziękuję za pomoc wszystkim, którzy wspierali mnie w tych wyborach: członkom mego Komitetu Honorowego i Sztabu Wyborczego, moim najbliższym - mężowi, rodzinie, przyjaciołom i znajomym; pracownikom moich biur poselskich i asystentom.
Wprawdzie nie przełożyło się ono na zwycięstwo, lecz takie są prawa wolnych i demokratycznych wyborów.
Gratuluję zdobycia mandatu wszystkim moim rywalom niezależnie od opcji politycznej, z której startowali.
Zapewniam, że prowadzenie kampanii wyborczej sprawiło mi wiele przyjemności, dostarczyło nieocenionych wrażeń oraz wiedzy o Naszym Regionie. Jestem wdzięczna Państwu za wspólne spotkania, za ciekawe pytania i rozmowy.
Niezależnie od wszystkiego nadal będę starała się pomagać w rozwiązywaniu najżywotniejszych problemów Naszej Małej Ojczyzny - deklaruję, że całe moje doświadczenie życiowe, zawodowe i samorządowe poświęcać będę, jak dotychczas działalności społecznej.
Niepokoi mnie zjawisko niskiej frekwencji w wyborach. Brak uczestnictwa ponad połowy uprawnionych w tej bardzo ważnej dla demokracji i aktywności obywatelskiej powinności jest alarmującym sygnałem dla rządzącej klasy politycznej. Jest to w znacznej mierze wyraz braku wiary w rzeczywiste współdecydowanie obywateli o sprawach państwa.
Życząc wszystkim mieszkańcom Naszego Regionu wszelkiej pomyślności, życzę też by uwierzyli, że rzeczywiście, nawet przez akt nie brania udziału w wyborach, decydują o kształcie polskiej demokracji.

Elżbieta Zakrzewska
 
Paź
09
2011

Zweryfikować kryterium dochodowe cd.

Przypominam, że zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie wystąpieniom sytuacji z obszaru ryzyka socjalnego przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia najbardziej zagrożonych niedostatkiem osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Więcej: Zweryfikować kryterium dochodowe cd.

   
Paź
07
2011

Spotkajmy się przy urnach wyborczych!

Szanowni Państwo, 9 października 2011 r. spotkamy sie przy urnach wyborczych.
Proszę o oddanie na mnie swojego głosu, za co z góry serdecznie dziękuję.

Z poważaniem
Elżbieta Zakrzewska
Poseł i kandydat na Posła RP
Lista nr 3, pozycja nr 2.

EZ_Wybory_2011

   

Popierają mnie

Oni

i Oni

Oni też

a także Członkowie mojego Komitetu Honorowego

i Sztabu Wyborczego

 

   
Paź
08
2011

Zweryfikować kryterium dochodowe

W jednej ze swoich ostatnich interpelacji poselskich, kierowanych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwracałam uwagę na pogarszającą się sytuację osób pobierających zasiłki stałe.
Okazuje się, że w Ministerstwie też dostrzegają ten problem i podjęło działania zmierzające do jak najbardziej adekwatnego do kosztów utrzymania zweryfikowania kryteriów dochodowych.

Więcej: Zweryfikować kryterium dochodowe

   
Paź
07
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty czwarty, cz. 8 ostatnia

34_8_1Sejm rozpatrzył kilka stanowisk Senatu dotyczących przyjętych wcześniej ustaw. Nigdy dotychczas ich nie omawiałam. Odstępstwo podyktowane jest tym, że stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, wzbudziło wiele kontrowersji.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty czwarty, cz. 8 ostatnia

   
Paź
07
2011

Kontrowersje…

15 września 2011 r. Komisja Zdrowia, której byłam członkiem, rozpatrzyła Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2010 i przyjęła Sprawozdanie Komisji Zdrowia z działalności w VI kadencji Sejmu RP. O obu sprawozdaniach już pisałam, ale pominęłam kontrowersje, jakie powstały miedzy mną a zastępcą prezesa NFZ, który to pierwsze Sprawozdanie prezentował.

Więcej: Kontrowersje…

   

Strona 1 z 61