Wrz
23
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty czwarty, cz. 2/2

Kontynuuję relacje z procedowania nad obywatelskim projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - założenia.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty czwarty, cz. 2/2

 
Wrz
22
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty czwarty, cz. 2/1

Kolejna pomysł obywatelski, to projekt ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty…, przygotowany przez rodziców i pod którym rodzice w całej Polsce zbierali podpisy (zebrano 300 tys.), bowiem – jak twierdzą, od samego początku ministerstwo edukacji nie podejmowało z nimi dialogu, zostali więc zmuszeni do wzięcia sprawy w swoje ręce. Co zawiera ten projekt?

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty czwarty, cz. 2/1

   
Wrz
21
2011

Najlepsze biuro poselskie

Na przełomie 2007 i 2008 roku z inicjatywy studentów powstało Stowarzyszenie Pro Collegio zrzeszające studentów, absolwentów i przyjaciół Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem – co wynika ze Statutu Stowarzyszenia jest m.in.: naukowe i kulturalne integrowanie środowiska studentów i absolwentów Kolegium oraz wspieranie tworzonego przez studentów i absolwentów ruchu naukowego.
Właśnie to stowarzyszenie przeprowadziło badanie biur poselskich, którego celem było określenie jakości ich pracy (nie posłów). Przeprowadzono monitoring 460 biur, ale że jedna osoba przestała być posłem w trakcie prowadzonych badań, ostatecznie w rankingu znalazło się tylko 459 osób (badaniem objęto wyłącznie biura podstawowe, a nie filie).

Więcej: Najlepsze biuro poselskie

   
Wrz
21
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty czwarty, cz. 1

To już ostatnie, dwudniowe, setne (15-16.09.11 r.) posiedzenie VI kadencji Sejmu. Moje 34 i jednocześnie ostatnie, jeśli nie uda mi się otrzymać Waszego poparcia, jeśli nie pójdziecie do urn wyborczych i nie postawicie odpowiedniej ilości „krzyżyków” przy moim nazwisku na Liście Nr 3 (SLD), pozycja nr 2, w okręgu wyborczym nr 1 (Jelenia Góra-Legnica). O to Was gorąco proszę i przystępuję do relacji z pierwszego dnia tego ostatniego posiedzenia, które rozpoczęło się o godz. 9 min 10.
34_1

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty czwarty, cz. 1

   
Wrz
20
2011

Czy chorzy nadal są niezadowoleni?

Interpelowałam do Ministra Zdrowia (vide Chorzy nadal są niezadowoleni z 26.08.11 r.) za Fundacją „Gwiazda Nadziei” twierdzącą, iż w odpowiedzi na poprzednią moją interpelacje w tej samej sprawie stwierdzono, iż nowy program leczenia WZW B jest znacznie korzystniejszy dla pacjentów, ponieważ dla osób HBeAg dodatnich entekawir i adefowir będą refundowane już w pierwszej linii leczenia, a dla osób HBeAg ujemnych będą refundowane w drugiej linii leczenia, i że taki podział został zaproponowany przez konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, podobnie jak kryteria włączenia i wyłączenia z programu. A co oznacza de facto, że leki entekwair i adefowir są dostępne jedynie dla ok. 10 - 20% chorych, zaś pozostali pacjenci nadal mogą być leczeni wyłącznie lamiwudyną - przestarzałym lekiem, który powoduje wystąpienie oporności (wywołuje mutację wirusa HBV) u 30% leczonych już po roku stosowania, a po 5 latach aż u 80%. To wystąpienie oporności na lamiwudynę znacznie komplikuje dalszą terapię i obniża skuteczność kolejnych leków, przez co naraża chorych na rozwój śmiertelnych chorób, w tym raka wątroby.

Więcej: Czy chorzy nadal są niezadowoleni?

   
Wrz
19
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 10

Teraz na warsztat biorę dwa projekty ustaw dotyczące – mówiąc w uproszczeniu, aborcji.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (pomysł SLD), którego celem, jak twierdzą projektodawcy, jest zapewnienie realizacji zasad i wartości konstytucyjnych, a obowiązująca od 1993 r. do dzisiaj ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, nie tylko nie spełniła najważniejszego zdaniem jej twórców - ograniczenie liczby przerwania ciąży, ale jeszcze sposób jej realizacji przyczynił się do wielu szkód. Między innymi polskim dzieciom i młodzieży odebrano jedno z podstawowych praw, czyli prawo do wiedzy o sobie samym. W szkołach zamiast wiedzy o życiu seksualnym człowieka, wiedzy niezbędnej do podjęcia odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania seksualnego oraz zapobiegania ewentualnym zagrożeniem, a nawet tragediom życiowym, przekazuje się ideologicznie zabarwione przekonania i opinie nierzadko mające niewiele wspólnego ze współczesną nauką. Skutki tego są zatrważające, w tym i nieplanowane ciąże, a więc i dramaty.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 10

   
Wrz
18
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 9

Kontynuuję relację z Informacji bieżącej – co zamierza Minister Edukacji Narodowej, by w systemie polskiej edukacji realizowana była polityka spójności społecznej?

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 9

   

Strona 4 z 61