Wrz
16
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 8

Kontynuuję relacje z wybranych pytań w sprawach bieżących i odnotowuję odpowiedzi.
Piąte i ostanie spośród tych, na które pragnę zwrócić Wasza uwagę, dotyczyło zagrożenia dla systemu emerytalnego z uwagi na wyczerpanie przez obecny rząd aktywów Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 8

 
Wrz
15
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 7

Kontynuuję relacje z wybranych pytań w sprawach bieżących. Ale najbardziej interesują mnie odpowiedzi.
Drugie dotyczyło wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od hipermarketów, sklepów dyskontowych i supermarketów. W tym wypadku odpowiedź była krotka i konkretna: - w roku 2010 kwota wpłaty, jeżeli chodzi o podatki dochodowe z CIT, wyniosła 606 756 865 zł, a więc prawie 607 mln zł.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 7

   
Wrz
14
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 6

Kontynuuję relację ze sprawozdania Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy.
Kończąc relacje z tego punktu porządku zacytuję jeszcze w części słowa Przewodniczącego SLD i w całości swoje wystąpienie.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 6

   
Wrz
13
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 5

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz poselskim projektach ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie będę omawiała tego projektu, zwrócę uwagę tylko na jeden jego aspekt. Oto od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, od 1 maja 2004 r., zarówno konstytucjonaliści, jak i opinia publiczna i parlamentarzyści, mówili o konieczności uregulowania kwestii związanych z członkostwem Polski w Unii. Oczywiście było wiele dyskusji, jak to zrobić. Zwyciężyła koncepcja oddzielnego rozdziału, który będzie dotyczył członkostwa Polskiej w Unii i Prezydent ją przedłożył. Były również głosy, żeby wszystkie kwestie związane z tym członkostwem uregulować w odrębnym akcie konstytucyjnym - w drodze oddzielnej ustawy o charakterze konstytucyjnym, tak by przy zmianie ustawy związanej z członkostwem, nie ruszać całej konstytucji. Ale ta koncepcja nie znalazła poparcia, a szkoda.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 5

   
Wrz
12
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 4

Drugi dzień obrad 99 posiedzenia Sejmu (30.08.11 r.) rozpoczynamy o godz. 9 min 01 „wyciszeniem” – uczczeniem minutą ciszy pamięci Stefana Kurowskiego, współtwórcy programu ekonomicznego „Solidarności” i kilku głosowaniami nad projektami ustaw niebudzącymi większych kontrowersji.
Ale nie dajmy się zwieść temu pozornemu spokojowi, szykuje się bitwa o spółdzielczość – trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach – głosowanie.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 4

   
Wrz
11
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 3

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej podnosi obecny limit zarobkowania dla rencistów socjalnych ograniczający możliwość korzystania z tego świadczenia do poziomu 70% średniej płacy krajowej w danym kwartale. To powoduje swobodniejsze wejście na rynek pracy dziesiątek osób niepełnosprawnych, których w obecnej sytuacji powstrzymuje tenże limit osiągania dochodu z zatrudnienia ustalony na bardzo niskim pułapie.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 3

   
Wrz
10
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 2

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny za prowadzenie sprzedaży na terenie gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy (samorząd) oraz wprowadza możliwość orzeczenia przepadku sprzedawanego towaru. Oczywiście ewentualny przepadek towaru odbywać się ma z wszelkimi rygorami określonymi w przepisach prawa, a organem uprawnionym do orzekania jest sąd.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty trzeci, cz. 2

   

Strona 5 z 61