Wrz
03
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 5

Rządowy projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców, zwany ustawą deregulacyjną II - kontynuacja działań rządu zmierzających do odbiurokratyzowania polskiego prawa gospodarczego i prawa dotyczącego wszystkich obywateli. 

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 5

 
Wrz
02
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 4

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, to bardzo duża nowelizacja (130 zmian), dotycząca nie tylko samego Kodeksu postępowania cywilnego, ale również innych ustaw wiążących się z tą problematyką.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 4

   
Wrz
01
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 3

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zakłada wprowadzenie do ustawy zmian wynikających z przystąpienia Polski do Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Na podstawie tego protokołu Polska zobowiązała się do wyznaczenia odpowiedniego organu, tzw. wizytującego, odpowiedzialnego na poziomie krajowym za zapobieganie haniebnym praktykom tortur, wychodząc z założenia, że rzecznik praw obywatelskich powołany do dbania o przestrzeganie zakazu tortur i nieludzkiego traktowania i karania jest takim właśnie organem. W związku z powyższym projekt przewiduje przyznanie rzecznikowi funkcji organu wizytującego w rozumieniu protokołu fakultatywnego, ponieważ na mocy obecnej ustawy rzecznik ma wystarczające kompetencje i możliwości pełnienia właśnie tej roli. 

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 3

   
Sie
31
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 2

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ogranicza się wyłącznie do regulacji dotyczących wykonywania przez rzecznika ubezpieczonych i rzecznika praw pacjenta oraz jego zastępców innej działalności zawodowej w czasie pełnienia tych funkcji. 

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 2

   
Sie
30
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 1

Do końca obecnej kadencji Sejmu, prócz tego – 98, dwudniowego (18-19.08.11 r.), pozostały jeszcze dwa posiedzenia, a nie jedno jak wcześniej informowałam. Kolejne jeszcze w tym miesiącu (30-31.08,11 r.) i ostatnie w połowie następnego (15-16.09.11 r.) – oba dwudniowe. Czyżby chodziło o to by ogółem zaliczyć ich w tej kadencji okrągłą setkę? (Ja 34). Oficjalne mówi się, że tego wymaga konieczność legislacyjna, bowiem na rozpatrzenie czeka jeszcze wiele spraw. 

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty drugi, cz. 1

   
Sie
29
2011

Minister zdrowia informuje

A sprawa dotyczy interpelacji, którą kierowałam jednocześnie do Ministra Finansów i Zdrowia. Chodziło… o zwiększenie przez NFZ wartości punktu za świadczenia medyczne ze wskazaniem na kwotę 56 zł, …która na ten moment mogłaby być satysfakcjonująca i w związku z tym też pytałam: - Czy planowane jest zwiększenie środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w 2012 r., a jeśli tak, to jaka będzie tego skala?

Więcej: Minister zdrowia informuje

   
Sie
28
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 13

Ostatnim punktem porządku 97 posiedzenia Sejmu, nie licząc poselskich oświadczeń, który pragnę Wam zrelacjonować dotyczy poselskiego projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Materia nieco skomplikowana, ale spróbuje ją przybliżyć.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 13

   

Strona 7 z 61