Sie
27
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 12

Czwarty (29.07.11 r.) i ostatni dzień 97 posiedzenia Sejmu, nie licząc głosowań, rozpoczynamy o godz. 9 min 04 zapoznaniem z informacją o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Prezentował ją Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 12

 
Sie
26
2011

Chorzy nadal są niezadowoleni

Prezes i wiceprezes Fundacji „Gwiazda Nadziei” z Katowic skierowali do mnie pismo:
Szanowna Pani Poseł, Fundacja „Gwiazda Nadziei” pragnie gorąco podziękować za Pani zaangażowanie na rzecz chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce i złożenie interpelacji w sprawie zmian w programie terapeutycznym, określającym sposób leczenia WZW typu B.

Więcej: Chorzy nadal są niezadowoleni

   
Sie
26
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 11

Komisyjny projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti (2 sierpnia).
Uchwała ma wymiar symboliczny i głęboko moralny. Przypomina dzień, w którym tzw. cygański obóz rodzinny w nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau został ostatecznie zlikwidowany. Przywołuje obraz śmierci ponad 21 tys. Romów i Sinti (wędrowna grupa etniczna, pochodząca z Półwyspu Indyjskiego, pokrewna Romom i wraz z nimi określana zbiorczym mianem Cyganów) deportowanych do Birkenau z wielu krajów Europy. Przypomina o nazistowskich prześladowaniach i ogromie strat, jakie ta mniejszość poniosła w czasie II wojny światowej. Zagłada Romów i Sinti miała miejsce także na ziemiach polskich, a jej ofiarami byli również obywatele polscy. Do dziś nieznana jest choćby przybliżona liczba romskich ofiar. Upamiętnienie ich zagłady powinno znaleźć oficjalny oraz godny wymiar.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 11

   
Sie
25
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 10

Tym razem informacja bieżąca dotyczyła aktualnego stanu finansów państwa. A na ten temat każdy wie swoje, niezależnie od prezentowanych danych i wskaźników. Jednak zaprezentuję kilka wybranych zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów Państwa.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 10

   
Sie
24
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 9

Wznawiamy posiedzenie Sejmu o godz. 9 min 04 dnia 28.07.11 r. (trzeci dzień 97 posiedzenia, do końca kadencji pozostało wraz z dniem dzisiejszym dokładnie 100 dni) pytaniami w sprawach bieżących.
Trochę ich było, ale mnie zainteresowały tylko trzy. 

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 9

   
Sie
23
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 8

Drugi dzień posiedzenia obfitował w ważkie społecznie i pilne projekty ustaw. Zasygnalizuję cztery z nich.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zawiera kilka ważnych kwestii, ale ze względu na to, że wyjaśnienie ich w przystępny i skrótowy sposób raczej nie jest możliwe, zainteresowanych odsyłam do tekstu ustawy. W czasie jej czytania zgłoszono dwie poprawki. Sejm jedną przyjął a jedną odrzucił i ustawę uchwalił. 

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 8

   
Sie
22
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 7

Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale sprawa jest prosta – dotyczy przedłużenia terminu składania wniosków przez mamy swego czasu przebywające na urlopach macierzyńskich i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą, a które dotychczas tego nie zrobiły.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 7

   

Strona 8 z 61