Do wszystkich, którzy mi dobrze życzą

zdjęcieObowiązki poselskie objęłam niespodziewanie w wyniku tragicznej, smoleńskiej katastrofy, w trakcie trwania kadencji Sejmu - 7 maja 2010 r. W tym roku ta czteroletnia kadencja dobiega końca. Decyzją mojej partii - Unii Pracy oraz moją będę ubiegać się o mandat poselski w zbliżających się wyborach parlamentarnych z listy SLD, w okręgu Nr 1 legnicko-jeleniogórskim, z pozycji Nr 2.
Celem sprawnego przygotowania się do wyborów, ale też przygotowanie zestawu problemów nurtujących mieszkańców, które winny znaleźć odzwierciedlenie w mojej przyszłej działalności poselskiej, uznałam za zasadne powołaniu własnego sztabu wyborczego. 

Więcej: Do wszystkich, którzy mi dobrze życzą

 
Sie
15
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 1/2

Przechodzę do sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2010 roku. Jego Prezes uważa, że wszystko jest OK. i deklaruje: …kierowana przeze mnie instytucja będzie podejmować wszystkie działania niezbędne do realizacji naszego wspólnego celu – wzrostu dobrobytu Polaków.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 1/2

   
Sie
14
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 1/1

31_1Do końca obecnej kadencji Sejmu, prócz tego – 97, czterodniowego (26-29.07.11 r.), pozostały jeszcze dwa sierpniowe posiedzenia.
Dzień pierwszy obecnego rozpoczynamy o godz. 12 min 06 powstaniem i minutą ciszy dla uczczenia ofiar tragedii wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Norwegii. 

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 1/1

   
Sie
13
2011

Dentyści do szkół

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Konsultuje je też z określonymi środowiskami. Można więc mieć cichą nadzieję, że będzie prawnie i merytorycznie dopracowane.

Więcej: Dentyści do szkół

   
Sie
12
2011

Kontra dla projektu ustawy

Oto Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy (PTMP) martwi się zapisami projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.
A projekt ten dotyczy wprowadzenia do systemu ubezpieczeń zdrowotnych możliwości zawierania umów ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, a więc zawarcia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadzie dobrowolności.
Towarzystwo chwali próbę uregulowania rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, jednakże pod warunkiem, że objęcia prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nie będzie dotyczyło świadczeń z zakresu medycyny pracy, i że nie będzie to ubezpieczenie finansowane ze składek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Więcej: Kontra dla projektu ustawy

   
Sie
11
2011

Katolicy i Katolicy…

katolicy_i_katolicyOto niektóre polskie katoliczki i polscy katolicy wnieśli do Sejmu obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (vide: Ja Poseł RP – odcinek dwudziesty dziewiąty, cz. 13. z 24.07.11 r.).

Więcej: Katolicy i Katolicy…

   
Sie
10
2011

Administracja i obsługa bez podwyżek

Interpelowałam do ministra finansów w sprawie podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi szkół artystycznych podległych ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, wskazując, że pracownicy ci (woźne, konserwatorzy i osoby zajmujące się finansami), po raz kolejny podczas uchwalania projektu budżetu potraktowano jak administrację rządową, w której obowiązuje zamrożenie płac. Zwróciłam się więc do ministra o spolegliwe rozpatrzenie sprawy, o wyjaśnienie, co stoi na przeszkodzie, by zadośćuczynić prośbie ministra kultury stwarzającej możliwość podniesienia płac tej grupie pracowników.
A co na to minister?

Więcej: Administracja i obsługa bez podwyżek

   

Strona 10 z 61