Paź
07
2011

Kontrowersje…

15 września 2011 r. Komisja Zdrowia, której byłam członkiem, rozpatrzyła Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2010 i przyjęła Sprawozdanie Komisji Zdrowia z działalności w VI kadencji Sejmu RP. O obu sprawozdaniach już pisałam, ale pominęłam kontrowersje, jakie powstały miedzy mną a zastępcą prezesa NFZ, który to pierwsze Sprawozdanie prezentował.
Oto, korzystając z tego, że w posiedzeniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Ministerstwa Zdrowia, zadałam pytanie:
W latach 2009, 2010 i 2011 placówki specjalistyczne i placówki resortowe kontraktowały usługi medyczne w ramach wydzielonych środków finansowych. Wiem, że NFZ podjął decyzję - chyba, że ją zmienił, co bardzo by mnie ucieszyło - o kontraktowaniu na 2012 r. bez wydzielenia tych środków. Czy tak jest? A jeśli tak jest, to dlaczego złamano ustawę?
A na to Zastępca prezesa NFZ:
Odnośnie do decyzji połączenia kontraktowania i niekontynuowania odrębnego kontraktowania świadczeniodawców w wydzielonym rodzaju kierowanym do służb mundurowych. Według mojej wiedzy, taka decyzja zapadła. Przesłanką do tej decyzji było to, że nie ma wskazania prawnego, aby takie zróżnicowanie było utrzymywane, natomiast były przesłanki do tego - zgłaszane również przez świadczeniodawców - żeby z takiego podziału zrezygnować. Oczywiście, celem tego podziału nie jest stworzenie jakichkolwiek problemów w zakresie dostępności czy organizacji świadczeń lub wysokości refundacji świadczeń pacjentom związanym zawodowo, czy z tytułu innych uprawnień, z szeroko rozumianym pojęciem służb mundurowych.
A ja weszłam Jemu w słowo: - Panie prezesie, ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że jest to łamanie przepisów, bo w przepisach jest wyraźnie określone, jak ma być przeprowadzone kontraktowanie. Tam jest wyraźnie napisane, na jakiej podstawie. To, co pan mówi, jest nieprawdą.
Aż upomniał mnie Przewodniczący Komisji: Prosiłbym panią poseł, abyśmy jednak zachowali pewien porządek. Pan prezes musi odnieść się do tych zarzutów, czy uwag.
A Zastępca Prezesa NFZ tak zareagował: Pani poseł, według mojej wiedzy, w tej chwili nie ma takiego jednoznacznego przepisu ani obowiązku wynikającego z przepisów prawa, które mówi o tym, żeby zróżnicować proces konkursowy w tych dwóch obszarach. Jednak postaram się to jeszcze dzisiaj potwierdzić w trakcie trwania tego posiedzenia i taką informację potwierdzić opinią prawną.
Jeszcze na tę informacje opartą o opinię prawną czekam. Czy długo jeszcze?

Elżbieta Zakrzewska
Poseł i kandydat na Posła RP
Lista nr 3, poz. nr 2.