Interpelacje i zapytania

Paź
09
2011

Zweryfikować kryterium dochodowe cd.

Przypominam, że zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie wystąpieniom sytuacji z obszaru ryzyka socjalnego przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia najbardziej zagrożonych niedostatkiem osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Więcej: Zweryfikować kryterium dochodowe cd.

 
Paź
08
2011

Zweryfikować kryterium dochodowe

W jednej ze swoich ostatnich interpelacji poselskich, kierowanych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwracałam uwagę na pogarszającą się sytuację osób pobierających zasiłki stałe.
Okazuje się, że w Ministerstwie też dostrzegają ten problem i podjęło działania zmierzające do jak najbardziej adekwatnego do kosztów utrzymania zweryfikowania kryteriów dochodowych.

Więcej: Zweryfikować kryterium dochodowe

   
Paź
03
2011

Kolejna kopalnia w Lubinie?

Pisałam (vide Kolejna kopalnia w Lubinie z 31.08.11 r.), że… w dniu 08.08.211 r. podczas spotkania z lokalnymi mediami, a następnie mieszkańcami Lubina wywołany został temat budowy kopalni odkrywkowej i elektrowni na terenie Powiatu Lubińskiego obejmującej miejscowości: Lubin, Kunice, Miłkowice, Ruja, Ścinawa i Prochowice, i że… budzi to wśród mieszkańców, ale także samorządów duże i uzasadnione zaniepokojenie.

Więcej: Kolejna kopalnia w Lubinie?

   
Wrz
20
2011

Czy chorzy nadal są niezadowoleni?

Interpelowałam do Ministra Zdrowia (vide Chorzy nadal są niezadowoleni z 26.08.11 r.) za Fundacją „Gwiazda Nadziei” twierdzącą, iż w odpowiedzi na poprzednią moją interpelacje w tej samej sprawie stwierdzono, iż nowy program leczenia WZW B jest znacznie korzystniejszy dla pacjentów, ponieważ dla osób HBeAg dodatnich entekawir i adefowir będą refundowane już w pierwszej linii leczenia, a dla osób HBeAg ujemnych będą refundowane w drugiej linii leczenia, i że taki podział został zaproponowany przez konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, podobnie jak kryteria włączenia i wyłączenia z programu. A co oznacza de facto, że leki entekwair i adefowir są dostępne jedynie dla ok. 10 - 20% chorych, zaś pozostali pacjenci nadal mogą być leczeni wyłącznie lamiwudyną - przestarzałym lekiem, który powoduje wystąpienie oporności (wywołuje mutację wirusa HBV) u 30% leczonych już po roku stosowania, a po 5 latach aż u 80%. To wystąpienie oporności na lamiwudynę znacznie komplikuje dalszą terapię i obniża skuteczność kolejnych leków, przez co naraża chorych na rozwój śmiertelnych chorób, w tym raka wątroby.

Więcej: Czy chorzy nadal są niezadowoleni?

   
Sie
29
2011

Minister zdrowia informuje

A sprawa dotyczy interpelacji, którą kierowałam jednocześnie do Ministra Finansów i Zdrowia. Chodziło… o zwiększenie przez NFZ wartości punktu za świadczenia medyczne ze wskazaniem na kwotę 56 zł, …która na ten moment mogłaby być satysfakcjonująca i w związku z tym też pytałam: - Czy planowane jest zwiększenie środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w 2012 r., a jeśli tak, to jaka będzie tego skala?

Więcej: Minister zdrowia informuje

   

Strona 1 z 19